პარტნიორებიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი


შოთა რუსთასველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (FR-18-1268)
აკადემია ევროპეა