წესები

2020 წლის 1 ივლისი: კონკურსის რეგისტრაცია დახურულია. შედეგებს უახლოეს თვეებში გამოვაცხადებთ.

ხატვის დაწყებამდე. ნუ დაივიწყებთ წესების ყურადღებით წაკითხვას. წესების ნახვა შეგიძლიათ აქ:

ყურადსაღები მომენტები:

– გთხოვთ დაიცვათ თქვენი ასაკობრივი ჯგუფის თემას!

– თითოეული აგზავნის თითო ნამუშევარს. გამოგვიგზავნეთ თქვენს წარმოდგენათა შორის საუკეთესო იდეა.

– ჩვენ გვიყვარს ერთად მუშაობა, მაგრამ ამ კონკურსისთვის მხოლოდ ერთ ადამიანს შეუძლია ნახატის გაგზავნა

– ხართ თქვენ ჯგუფის (სკოლაში, ხატვის კლასში, ან მაგალითად თქვენს ოჯახში) ნაწილი?  შესანიშნავია, მაშინ თქვენ შეგიძლიათ წარმოადგინოთ ერთზე მეტი ნახატი!

– იყავით ორიგინალური, არ დააკოპიროთ, ჩვენ თქვენი საკუთარი ნამუშევარი უფრო გაგვახარებს, ვიდრე ნებისმიერი სხვის

– თქვენ შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ თქვენი ნახატი ფოსტით ან ინტერნეტით. ნებისმიერ შემთხვევაში, არ უნდა დაგავიწყდეთ, მიუთითოთ ნახატის სათაური მოკლე ახსნა-განმარტებით, თქვენი სახელი და გვარი,  თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია (წინააღმდეგ შემთხვევაში, ჩვენ ვერ შევძლებთ თქვენთან დაკავშირებას. თქვენი გამარჯვების შემთხვევაში!).